Klasični garderoberi (sa ogledalom), Domaća proizvodnja